Geef uw mening!

volgens de REACH regelgeving zouden alle stoffen die in de Europese Unie in gebruik zijn of in gebruik worden genomen als volgt behandeld moeten worden:

  • inventariseren via een verplichte registratie van de producten of importeur.
  • evalueren voor wat betreft hun risico’s voor mens en milieu
  • en op basis daarvan al dan niet toelating te geven (autorisatie) om de stoffen te gebruiken

een BODIAX vloer is 100% recyclebaar 

een Bodiax vloer is niet schadelijk voor milieu of de volksgezondheid indien (als ze niet gerecycled wordt) verwerking plaatsvindt foor erkende reguliere afvalverbrandingsovens.

 

GARANTIEVOORWAARDEN 

Op Bodiax vloeren heeft u een garantie van 10 tot 20 jaar, dit is afhankelijk van de door u gekozen type vloer en kwaliteit. kijk op de productspecificaties voor de exacte garantieperiode van de door u aangeschafte Bodiax vloer.